Menu Sluiten

Wie ben ik? 

Ik ben een enthousiaste, gedreven professional op het snijvlak van inhoud, politiek en mensen. De afgelopen jaren heb ik vanuit verschillende rollen doorbraken gerealiseerd op thema's die er toe doen. Zo werk ik als kwartiermaker, adviseur, programma- en projectmanager aan de thema's economie & brede welvaart, arbeidsmarkt & human capital en het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De nadruk ligt daarbij op het verbinden van bestuurlijke ambities aan samenwerkingspartners en de uitvoering. Ik schakel makkelijk tussen (politiek-) bestuurlijke tafels, regionale samenwerkingsverbanden en de mensen die het verschil moeten maken in de uitvoering. In mijn vrije tijd zet ik me in voor maatschappelijk relevante projecten zoals de 4 mei werkgroep in Wageningen en onze lokale Stadsboerderij, waar mensen met een beperking een prachtige dagbesteding hebben in het centrum van Wageningen.  

Wie gingen jou voor? 

 De afgelopen jaren heb ik met veel verschillende partijen samengewerkt om tot mooie en duurzame resultaten te komen: overheden, onderwijsinstellingen, ondernemers, maatschappelijke instellingen en organisaties, en niet in de laatste plaats inwoners. Daar ligt ook mijn kracht, om in een complex netwerk van partijen en belangen te komen tot een gezamenlijk resultaat. Of het nu gaat om politici, bestuurders, medewerkers of een belanghebbende, iedereen heeft een belangrijke rol om te komen tot tastbare resultaten. Onder het kopje referenties vind je korte beschrijvingen van voormalig opdrachtgevers waarmee ik heb gewerkt. Een kort overzicht: 

 1. Overheden, in het bijzonder gemeenten, regio Foodvalley, provincies Gelderland en Utrecht en ministeries
 2. Onderwijsinstellingen, waaronder de Wageningen Universiteit, CHE, HAN, praktijkonderwijs en mbo-instellingen
 3. Ondernemers en ondernemersverenigingen zoals VNO-NCW, de Federatie voor Ondernemersverenigingen Foodvalley (FOV), parkmanagementorganisaties en brancheorganisaties als Bouwend Nederland en Techniek Nederland 
 4. Maatschappelijke organisaties, waaronder woningcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties, sociale ontwikkelbedrijven, bibliotheken, natuur- en milieuorganisaties, en wijk- en buurtcentra 
 5. Inwoners(collectieven), waaronder Verenigingen van Eigenaren (VVE's), ondernemersverenigingen, clientenraden, gemeentelijke adviesorganen en bewonersverenigingen

Wat zijn mijn resultaten? 

Ambities vertalen naar tastbare resultaten, daar draait het uiteindelijk om. Een greep uit de resultaten waar ik de afgelopen jaren aan heb gewerkt:

 1. Kwartiermaker van de Ondernemersdesk Foodvalley, in opdracht van VNO-NCW Veluwevallei, Federatie van Ondernemersverenigingen (FOV) en Regio Foodvalley 
 2. Projectleider Foodvalley Bouwt aan Werk, waarin zij-instromers worden geworven, opgeleid en geplaatst bij werkgevers in de krapteberoepen Bouw en Installatietechniek. 
 3. Adviseur voor een internationale ontwikkelingsorganisatie, door hen te helpen bij het formuleren van een passende strategie om hun doelen te realiseren in de landelijke politieke context  
 4. Ontwikkeling en uitwerking van een concept om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt snel werkfit te maken en begeleid toe te laten werken naar een (parttime) baan op de arbeidsmarkt 
 5. Bestuurlijke ervaring als wethouder in Wageningen, o.a. verantwoordelijk voor Vertrouwen Werkt, het groenste coalitieakkoord van Gelderland in 2018 en Wageningen als bruisend economisch centrum van Foodvalley 

Waar kun je mij voor bellen? 

Ik word enthousiast van complexe vraagstukken die vragen om doorbraken en resultaten. Om bestuurlijke ambities te vertalen naar concrete projecten, om partijen bij elkaar te brengen die nodig zijn voor een succesvolle uitvoering, en om inwoners enthousiast te betrekken bij een belangrijk project. Met mijn ervaring als bestuurder, kwartiermaker en project- en programmamanager schakel ik makkelijk tussen ambitie en uitvoering, en weet ik complexe vraagstukken terug te brengen tot de kern. Voor wat voor soort programma's en projecten kun je mij bellen? 

 1. Arbeidsmarkt, Human Capital en sociaal ondernemen  
 2. Economie, clustervorming en innovatie
 3. Klimaat, energie en duurzaamheid
 4. Opzetten, uitvoeren en/of vlottrekken van vastgelopen programma's of projecten