Menu Sluiten

Een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen is altijd de rode draad geweest in mijn werk. Ik ben begonnen als adviseur ruimtelijk ontwikkeling en wonen, en heb daarin gewerkt aan structuurvisies voor gemeenten, ruimtelijke programma’s zoals Schiphol 2010-2015, woningbouwprojecten in het hele land en het verduurzamen van onze gebouwde omgeving. 

Daarna heb ik de stap gemaakt naar de uitvoering. Ik zag dat het verschil uiteindelijk gemaakt wordt in de praktijk, waar bestuurlijke visies en strategieën de leefwereld van mensen raken. In die jaren ben heb ik me als programma- en projectmanager gespecialiseerd in het verduurzamen van onze woon- en leefomgeving en het leiden van complexe ruimtelijke projecten. Daarnaast ben ik toezichthouder geweest van een woningcorporatie (6 jaar) en een welzijnsorganisatie (1 jaar). 

 

 Begin 2016 ben ik wethouder geworden in mijn eigen stad Wageningen. Een uitgelezen mogelijkheid om bestuurlijke ambities op lokaal niveau om te zetten in tastbare resultaten. Samen met de stad, met ondernemers, organisaties en inwoners doorbraken forceren op thema’s zoals:

 

  • Het beter en menselijker maken van de bijstand
  • Versterken van het vestigingsklimaat van Wageningen en de regio Foodvalley
  • Wageningen als koploper op de onderwerpen groen, duurzaamheid en biodiversiteit
  • Duurzaam partnerschap in sociaal domein in plaats van concurrentie en aanbestedingen 
  • Democratische vernieuwing: nieuwe manieren van betrekken van inwoners 

 Hier vind je onder meer een greep uit mijn resultaten als wethouder. 

 

Sinds 2020 werk ik als onafhankelijk kwartiermaker en programma-/projectmanager om doorbraken en versnellingen te creëren op de belangrijke onderwerpen economie, arbeidsmarkt en duurzaamheid. Leidend thema hierin is het samenbrengen van de systeemwereld (van ambities, regels en protocollen) met de dagelijkse leefwereld van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.