Menu Sluiten

Bram Bὕscher, professor of Sociology of Development and Change aan Wageningen Universiteit & Research (WUR)

In het voorjaar van 2020 heb ik intensief met Dennis samengewerkt rond het manifest van 170 wetenschappers die opriepen om de coronacrisis aan te grijpen voor fundamentele veranderingen in onze samenleving; veranderingen die moeten leiden naar een ander economisch systeem met een focus op welzijn, duurzaamheid en solidariteit. Dennis heeft het voortouw genomen om het manifest te vertalen naar concrete maatregelen op korte en lange termijn, onder andere op het gebied van energietransitie, duurzame mobiliteit, belastingen, basisinkomen en een schuldenvrije wereld. Het is duidelijk dat Dennis heel makkelijk schakelt tussen de grote uitdagingen van deze tijd en concrete maatregelen die ons op weg kunnen helpen om deze het hoofd te bieden. Door zijn brede kennis en ervaring legt hij snel verbindingen en is hij in staat om een goede inschatting te maken van hoe verschillende actoren zich tot mogelijke maatregelen verhouden. In dit proces merkte ik dat hij een heel scherp oog heeft voor de lastige maar cruciale balans tussen alledaagse praktijk van mensen en de structurele veranderingen waar de wereld om schreeuwt. En het zijn precies deze kwaliteiten die we nodig hebben om de cruciale volgende stappen te maken.

Marc Visschers, directeur van Compleet Mensenwerk

Ik ken Dennis vanaf 2016, als wethouder Economie en Participatiewet. We hebben elkaar toen snel gevonden in een gezamenlijke overtuiging dat de toekomst van het sociaal domein ligt in maatwerk op lokaal niveau, dat uitgaat van wat mensen nodig hebben. We hebben in 2016 het Wageningse Werkpunt opgericht, een samenwerking tussen de gemeente Wageningen en Compleet Mensenwerk. Op het Werkpunt worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – inclusief de mensen uit de voormalige sociale werkvoorziening Permar – perspectief geboden en begeleid richting werk dat past bij hun passie en mogelijkheden. Dat doen we door te kijken naar wat mensen nodig hebben, niet gehinderd door de wetten of regels waar mensen aanspraak op maken. Dennis heeft als wethouder een cruciale rol gespeeld in de totstandkoming van het Werkpunt, het ontschotten van mensen en middelen, en de succesvolle samenwerking die is ontstaan tussen de gemeente en Compleet Mensenwerk. Hij heeft zijn nek uitgestoken om het Werkpunt van grond te krijgen en risico’s genomen om Wageningers die het nodig hebben meer perspectief te bieden op een mooie toekomst. Na vier jaar boeken we op het Werkpunt inmiddels uitstekende resultaten en er komen mensen uit het hele land kijken naar onze succesformule. Dat we daarbij de Wageningse ondernemers nauw hebben betrokken is een grote succesfactor gebleken. We hebben veel meer mensen weten te plaatsen bij reguliere werkgevers, en werkgevers weten ons ook te vinden. Als wethouder economie heeft hij hierin bruikbare bruggen kunnen slaan waar we nu nog steeds van profiteren.