Menu Sluiten

Uiteindelijk draait elk project en elk programma om het boeken van concrete resultaten. Ik krijg energie van het bedenken, opzetten en afronden van projecten en programma's, het samen vieren van successen en het verbinden van partijen op het resultaat. Hieronder staan een aantal projecten die ik de afgelopen jaren tot een goed einde heb gebracht als onafhankelijk adviseur (en als wethouder in mijn mooie Wageningen). Klik op de titels voor meer informatie, achtergrond en links naar andere bronnen. 

 • Aanpakken van het personeelstekort in bouw en techniek
  In de tweede coronagolf sprak ik een aantal werkgevers in de bouw in Wageningen en Ede, waarbij we al snel het personeelstekort aangrepen als thema. Met de ambitie om 40.000 nieuwe woningen te bouwen en de bestaande gebouwde omgeving volledig te verduurzamen is de opgave in Foodvalley enorm, terwijl er onvoldoende jongeren worden opgeleid voor…
 • Conceptontwikkeling Compleet Mensenwerk
  Compleet Mensenwerk heeft in 2016 samen met de gemeente Wageningen het Werkpunt opgericht. Na een aantal jaren is duidelijk dat het concept van het Werkpunt werkt. De uitstroom is hoog en duurzaam van aard, en mensen werken er met plezier aan hun ontwikkeling. Het succes van het Werkpunt heeft de interesse gewekt van andere gemeenten…
 • Versterken politiek-strategische positie BothENDS
  In 2020 heb ik voor BothENDS de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen vergeleken op de voor hen belangrijke thema’s als buitenlandse handel, klimaat, landbouw, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. Op basis van deze analyse heb ik een expertmeeting geleid om van analyse naar een passende, langjarige strategie te komen om de agenda van BothENDS beter te borgen…
 • Omgevingsscan Regio Foodvalley
  In 2021 ontstond in Regio Foodvalley de vraag op welke wijze de 8 regiogemeenten in de toekomst willen samenwerken met andere omliggende gemeenten. Er wordt met diverse gemeenten al op inhoud samengewerkt en een aantal gemeenten hebben interesse getoond in een nauwere samenwerking met Foodvalley. Ik heb bestuurlijke interviews gedaan met de regiogemeenten, provincie Gelderland,…
 • Klankbord nieuwe manager Werkpunt Wageningen
  In het voorjaar van 2022 heeft het Franse concern Orpea Group het Wageningse Werkpunt overgenomen. Orpea, met Woonzorgnet als Nederlandse werkmaatschappij, heeft mij gevraagd om in het eerste jaar als klankbord te fungeren voor de nieuwe manager van het Werkpunt. Mijn inbreng richt zich op het inwerken van de nieuwe manager in het Wageningse en…
 • Vertrouwen Werkt – baanbrekend experiment met bijstand
  Vanaf 2016 hebben zeven gemeenten in Nederland de ruimte gekregen om mensen in de bijstand op een andere manier te begeleiden. Deelnemers werden vrijgesteld van verplichtingen en regels, en kregen een persoonlijke, op maat gesneden begeleiding voor de periode van ruim twee jaar. Als wethouder heb ik dit traject begeleid, van de lobby voor het…
 • Groenste stad van Nederland
  Wageningen werd in 2018 uitgeroepen tot Groenste stad van Nederland. Naast aspecten als de unieke landschappelijke kwaliteiten en de uitgebreide aandacht voor natuur, groen en biodiversiteit was het vooral de betrokkenheid van inwoners en groene organisaties doorslaggevend. Zo zijn groene organisaties gaan samenwerken in het Groenberaad, zijn er bijna 100 buurtbeheerprojecten gestart en wordt een…
 • Democratische vernieuwing in de praktijk
  De verhouding tussen inwoners en de overheid staat onder druk. Een deel van de bevolking voelt zich niet gehoord, inkomensverschillen groeien, en mensen met een laag inkomen hebben een kortere levensverwachting. Tegelijkertijd willen inwoners en organisaties zelf de handen uit de mouwen steken, regie nemen in hun buurt en buren helpen die het moeilijk hebben.…
 • Werkpunt Wageningen – pionier van een lokaal ontwikkelbedrijf
  Twintig jaar geleden was het regionaliseren van voorzieningen een hype. Regionaal werken zou immers beter, efficiënter en goedkoper zijn. Daar komen we inmiddels van terug, want in de praktijk is het vaak niet goedkoper en worden mensen niet beter geholpen. In 2016 heeft Wageningen de keuze gemaakt om alle mensen uit de regionale Sociale Werkvoorziening…
 • Van contracten naar mensen – transformatie van het sociaal domein
  De nieuwe zorgtaken van gemeenten zijn de uitgelezen mogelijkheid om zorg en ondersteuning dichtbij inwoners te organiseren. De omslag moet nu gemaakt worden, juist in tijden dat er onvoldoende geld is om de taken goed uit te voeren. Want uitgaan van persoonlijk maatwerk in plaats van bestaande regels en protocollen zorgt voor vernieuwing, meer kwaliteit…
 • Regio Foodvalley als koploper in agri, food en innovatie
  De regio Foodvalley is in 10 jaar uitgegroeid tot toonaangevende regio als het gaat om Food, Agro en innovatie. In de regio werken o.a. 8 gemeenten, de provincies Gelderland en Utrecht, de Wageningen Universiteit, Christelijke Hogeschool, corporates als Unilever en Friesland, MKB en 350.000 inwoners aan de voedselvoorziening voor de wereld van vandaag en morgen.…
 • Je nek uitsteken voor groen, klimaat en biodiversiteit
  Een van mijn overtuigingen is dat we goed moeten zorgen voor onze planeet, ook voor toekomstige generaties. In Wageningen is dit gelukkig bijna een vanzelfsprekendheid, en in de vier jaar als bestuurder heeft Wageningen naam gemaakt als koploper op het vlak van klimaat, groen en duurzaamheid. Zo heb ik actief mogen bijdragen aan o.a. het…
 • Van vastlopers naar successen
  Voor verschillende gemeenten heb ik als interim projectmanager complexe projecten vlotgetrokken en tot een goed einde gebracht. Een greep uit de projecten: Realisatie van de Cees van der Knaap sporthal in Ede. De hal is een samenwerking tussen de gemeente Ede, Christelijke Onderwijsgroep (COG) en verschillende sportverenigingen. Het ging daarbij om de nieuwbouw van de…
 • Transformatie van leegstaand vastgoed
  Een steeds belangrijker onderwerp is de transformatie van steden en binnenstedelijke locaties, om ze beter te laten aansluiten op de wensen van nu. Leegstaand vastgoed een nieuwe functie geven speelt hierin een belangrijke rol, ik heb voor projectontwikkelaars, woningcorporaties en overheden onder andere gewerkt aan transformatievisies voor leegstaande panden en complexen van het Rijksvastgoed- en…
 • Verduurzamen van woningen in Den Haag
  In 2014 wisten we nog niet veel van het verduurzamen van particuliere woningen in Nederland. Bij de gemeente Den Haag heb ik eerst een project begeleid om groepen bewoners te helpen bij hun verduurzamingsplannen, en belemmeringen weg te nemen bij banken, aanbiedende bedrijven en in regelgeving. Het project is daarna opgeschaald en uitgebreid tot het…
 • Mijn inbreng als toezichthouder
  Tussen 2010 en 2015 benik als lid van de RvC van Rhenense Woningstichting toezichthouder en klankbord geweest voor de directeur-bestuurder. In die tijd heb ik me sterk gemaakt voor meer contact met bewoners, een aanspreekbare organisatie voor huurders en de buitenwereld, en een ambitieus duurzaamheidsprogramma. Laatste wapenfeit als RvC-lid was de fusie van de Rhenense…

Insert [shortcode] of any WordPress plugin installed on your website.