Menu Sluiten

Aanpakken van het personeelstekort in bouw en techniek

In de tweede coronagolf sprak ik een aantal werkgevers in de bouw in Wageningen en Ede, waarbij we al snel het personeelstekort aangrepen als thema. Met de ambitie om 40.000 nieuwe woningen te bouwen en de bestaande gebouwde omgeving volledig te verduurzamen is de opgave in Foodvalley enorm, terwijl er onvoldoende jongeren worden opgeleid voor een toekomst in de bouw. Ik heb in de 1e fase een onderzoek gedaan naar de behoefte aan personeel tot en met 2030 – kwantitatief en kwalitatief – en heb als projectleider de uitvoering van de 2e fase begeleid in opdracht van ReVaBo Oosterbeek, Bouwend Nederland, Wij Techniek en de provincie Gelderland. In de 2e fase hebben we de werving van zij-instromers centraal gesteld, verkorte opleidingen gevormd en een sterk netwerk van koploperbedrijven gevormd die zorgen voor baangaranties, begeleiding en doorgroei. Daarnaast ben ik kwartiermaker voor de 3e fase waarmee de structurele werving, opleiding en plaatsing van zij-instromers tot en met 2030 moet worden ingevuld.