Menu Sluiten

Omgevingsscan Regio Foodvalley

In 2021 ontstond in Regio Foodvalley de vraag op welke wijze de 8 regiogemeenten in de toekomst willen samenwerken met andere omliggende gemeenten. Er wordt met diverse gemeenten al op inhoud samengewerkt en een aantal gemeenten hebben interesse getoond in een nauwere samenwerking met Foodvalley. Ik heb bestuurlijke interviews gedaan met de regiogemeenten, provincie Gelderland, regiobestuurders, en burgemeesters & gemeentesecretarissen van omliggende gemeenten. Op basis van deze interviews heb ik samenwerkingsscenario’s opgesteld en de besluitvorming in het Regiobestuur begeleid. Uiteindelijk heeft de regio besloten de huidige samenwerkingsvorm voorlopig te willen handhaven.