Menu Sluiten

Van contracten naar mensen – transformatie van het sociaal domein

De nieuwe zorgtaken van gemeenten zijn de uitgelezen mogelijkheid om zorg en ondersteuning dichtbij inwoners te organiseren. De omslag moet nu gemaakt worden, juist in tijden dat er onvoldoende geld is om de taken goed uit te voeren. Want uitgaan van persoonlijk maatwerk in plaats van bestaande regels en protocollen zorgt voor vernieuwing, meer kwaliteit en minder kosten.

Zo heb ik bijgedragen aan de volgende voorbeeldprojecten van transformatie:

  • Vertrouwen Werkt – een uniek experiment met de bijstand
  • Duurzaam partnerschap in plaats van concurrentie: langlopende afspraken met lokale partners die een gezamenlijke visie hebben en intensief samenwerken om deze om te zetten in concrete resultaten voor inwoners
  • Een lokaal ontwikkelbedrijf in plaats van een regionale sociale werkvoorziening
  • Lokaal uitvoeren van Beschermd Wonen, als eerste niet-centrumgemeente in Nederland
  • Maatwerk als leidend principe voor de uitvoering, met een maatwerkfonds als start en het volledig ontschotten van middelen als einddoel

Deze transformatie hebben er onder andere toe geleid dat de gemeente is 2017 is uitgeroepen tot Gouden Gemeente door Sociaal Werk Nederland.