Menu Sluiten

Je nek uitsteken voor groen, klimaat en biodiversiteit

Een van mijn overtuigingen is dat we goed moeten zorgen voor onze planeet, ook voor toekomstige generaties. In Wageningen is dit gelukkig bijna een vanzelfsprekendheid, en in de vier jaar als bestuurder heeft Wageningen naam gemaakt als koploper op het vlak van klimaat, groen en duurzaamheid. Zo heb ik actief mogen bijdragen aan o.a. het Groenste Coalitieakkoord van Gelderland in 2018, twee landelijke pilots Wijken van de Toekomst, een nieuwe visie op het buitengebied waarin duurzame energieopwek en biodiversiteit een cruciale rol spelen, een eigen duurzaamheidslening voor particulieren en bedrijven, een duurzaam huisvestingsplan voor scholen en een stimuleringsregeling voor groene schoolpleinen.