Menu Sluiten

Mijn inbreng als toezichthouder

Tussen 2010 en 2015 benik als lid van de RvC van Rhenense Woningstichting toezichthouder en klankbord geweest voor de directeur-bestuurder. In die tijd heb ik me sterk gemaakt voor meer contact met bewoners, een aanspreekbare organisatie voor huurders en de buitenwereld, en een ambitieus duurzaamheidsprogramma. Laatste wapenfeit als RvC-lid was de fusie van de Rhenense Woningstichting met Woningbouwvereniging Amerongen, tot Rhenam Wonen.

Een jaar voordat ik wethouder werd, was ik als RvC-lid van Solidez betrokken bij de fundamentele wijziging van het contract tussen Solidez en de gemeente Wageningen. Zowel de gemeente als Solidez zagen dat marktwerking en aanbestedingen niet zorgen voor een kwalitatief goed en toekomstbestendig welzijnsveld. De gemeenschap is gebaat bij continu├»teit, elkaar kennen en korte lijntjes en daarom is in 2015 gekozen om een contractering aan te gaan die gericht is op langdurige samenwerking, een kwalitatief hoogwaardig aanbod en investeringen in innovatie die ook op lange termijn renderen.