Menu Sluiten

Versterken politiek-strategische positie BothENDS

In 2020 heb ik voor BothENDS de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen vergeleken op de voor hen belangrijke thema’s als buitenlandse handel, klimaat, landbouw, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. Op basis van deze analyse heb ik een expertmeeting geleid om van analyse naar een passende, langjarige strategie te komen om de agenda van BothENDS beter te borgen in de landelijke en internationale politiek.