Menu Sluiten

Werkpunt Wageningen – pionier van een lokaal ontwikkelbedrijf

Twintig jaar geleden was het regionaliseren van voorzieningen een hype. Regionaal werken zou immers beter, efficiënter en goedkoper zijn. Daar komen we inmiddels van terug, want in de praktijk is het vaak niet goedkoper en worden mensen niet beter geholpen. In 2016 heeft Wageningen de keuze gemaakt om alle mensen uit de regionale Sociale Werkvoorziening (SW) te halen en lokaal onder te brengen in een eigen voorziening die samen met Compleet Mensenwerk is opgericht. Een voorziening die uitgaat van de ontwikkeling van mensen, van hun eigen drijfveren en ze zelf de regie laat voeren over hun leven. Dat vraagt om meer dan werk, het gaat dan ook over welzijn, zorg, inkomen, ondersteuning bij opvoeding en noem maar op. In het Werkpunt Wageningen zijn alle benodigde voorzieningen bij elkaar gebracht en na 4 jaar blijkt dat mensen gelukkiger zijn, sneller naar de arbeidsmarkt doorgroeien en minder zorg nodig hebben. Dat is niet in de laatste plaats mogelijk gemaakt door de lokale ondernemers nauw te betrekken bij het Werkpunt. Zij zorgen voor werkervaringsplekken, scholing op de werkvloeren en uiteindelijk vaste werkplekken voor mensen die net wat extra steun nodig hebben. Voor meer informatie kijk ook hier.