Menu Sluiten

Democratische vernieuwing in de praktijk

De verhouding tussen inwoners en de overheid staat onder druk. Een deel van de bevolking voelt zich niet gehoord, inkomensverschillen groeien, en mensen met een laag inkomen hebben een kortere levensverwachting. Tegelijkertijd willen inwoners en organisaties zelf de handen uit de mouwen steken, regie nemen in hun buurt en buren helpen die het moeilijk hebben. In Wageningen is daarom een Agenda voor Democratische Vernieuwing opgesteld, om in de praktijk nieuwe vormen van burgerparticipatie te testen en te verankeren. Denk daarbij aan een gemeentebrede Right to Challenge, online platforms, burgerpanels via loting en een gemeentelijke begroting die door inwoners is opgesteld.